maillijsten in ActiveCampaign

De basis in ActiveCampaign is je lijst met contactpersonen (Leads en klanten). Contactpersonen kunnen daarbij op meerdere lijsten voorkomen.

Als de lijsten groter worden, wat natuurlijk ook de bedoeling is, kun je het overzicht verliezen. We hebben een paar tips voor je hoe je toch het overzicht blijft behouden.

In lijsten (of “Lists” zoals ze in ActiveCampaign genoemd worden) bevinden zich dus uiteindelijk grote groepen met contactpersonen. De lijsten zijn de basis voor de segmenten die je gebruikt om contactpersonen onder te verdelen in subgroepen. Voor het aanmaken van segmenten kun je gebruik maken van “Tags” en “Custom Fields”. Hierover lees je meer in de hoofdstukken verderop in deze handleiding.

Het is belangrijk om te onthouden dat het opdelen van contacten in segmenten bestaat uit het groeperen van contactpersonen die kenmerken delen en vergelijkbaar gedrag vertonen. Er moeten meer contacten in de lijsten staan dan in de segmenten. Dat betekent dat het kenmerk van elke lijst heel algemeen is en er ook veel contacten in verschillende lijsten kunnen voorkomen.

Het kenmerk van elke “Tag” is iets specifieker en wordt gedeeld door minder contactpersonen. Segmenten die worden aangemaakt door gebruik te maken van “Custom Fields” (aangepaste velden) zijn het meest specifiek. Dit komt doordat aangepaste velden doorgaans gegevens opslaan die uniek en persoonlijk zijn voor elke afzonderlijke contactpersoon.

Wil je meer hierover weten? We vertellen je graag meer hierover.

Neem contact met ons op