Onze disclaimer

Deze website www.pir2.nl (de “website”) is eigendom van PiR2 Online Solutions (hierna te noemen “PiR2”), een onderneming met adres Veemarktkade 8 -1204, ‘s-Hertogenbosch. PiR2 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17196853.

 

Algemeen

 

Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Inhoud website

 

PiR2 behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

 

PiR2 besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de website, maar het gebruik van (informatie op) de website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Alle prijzen getoond op de website zijn onder voorbehoud van fouten veroorzaakt door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Informatie, dus ook aanbod van producten en diensten kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is PiR2 niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en PiR2.

 

Aansprakelijkheid

 

PiR2 is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en PiR2 tot stand op grond van fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

 

PiR2 is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de website en PiR2 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen. Daarnaast is PiR2 niet aansprakelijkheid voor inhoud van de website welke afkomstig is van derden.

 

De website bevat hyperlinks naar websites van derden. PiR2 aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

 

Intellectueel Eigendom

 

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website berusten bij PiR2 voor zover deze niet bij derden berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PiR2 is het niet toegestaan om (delen van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

 

Contact

 

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met PiR2 via hallo@pir2.nl.

 

Wijzigingen

 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.pir2.nl op deze pagina.